THE
BOX
NIEUWS
ITEM

Een huis van THEBOXSYSTEM hoeft niet de wereld te kosten

 

Met onze woningen leveren we het bewijs dat een moderne, hoogwaardige en luxe woning zonder compromissen in een circulaire samenleving past. In de huidige maatschappij wordt nog veel gewerkt met het verbruiken van grondstoffen. Wij hebben met THEBOXSYSTEM een woning ontwikkeld die in de productie, de constructie en het bewonen geen reststoffen achterlaat, geen grondstoffen verbruikt en geen schade aanricht aan de omgeving of het milieu. Daarmee past de TBXS perfect in het model van een circulaire economie. Het is een uniek milieurespecterend woon- en leefconcept, want het circulaire aspect zit ook in het vermogen van deze woningen om zich aan te passen aan de veranderende woon- en leefbehoeften van de bewoners. Denk bijvoorbeeld aan gezinsuitbreiding, of werken aan huis, of tijdelijk inwonende ouders. THEBOXSYSTEM kan in 1 dag dergelijke aanpassingen aan de woning doorvoeren. Je zou kunnen zeggen dat de TBXS woningen zowel in functie als product circulair zijn. In alle gevallen geldt, dat alle materialen van de woning volledig worden hergebruikt voor toekomstige generaties woningen. Dat kan alleen als de woningen uit materialen zijn vervaardigd die hoogwaardig zijn en bij recycling geen kwaliteit verliezen.

 

Het hele model van een circulaire economie vraagt wel om een andere manier van denken en leven, en een andere manier van wonen. Ook het eigendoms- en financieringsmodel is gebaseerd op een andere constructie. Deze woningen zijn namelijk zonder problemen te verplaatsen. Als u verhuist, verhuist uw woning mee, als u dat wilt. Wij nemen graag al deze nieuwe aspecten met betrekking tot TBXS huizen met u door.

 

Als u zich verdiept in circulair wonen, zult u ontdekken dat er al veel over gepubliceerd wordt. Vanuit de overheid wordt het bedrijfsleven ook gestimuleerd om innovaties te focussen op circulaire producten. Er zijn dan ook al tal van initiatieven die in de praktijk gebracht worden, zoals bijvoorbeeld de tiny houses. Deze producten zijn vooral een hype, gebaseerd op een enkelvoudig thema, zoals bijvoorbeeld klein. Uit recente studies blijkt nu al dat klein wonen niet houdbaar is. De muren komen letterlijk op je af. Er is onvoldoende nagedacht over de optimale woon- en leefruimte. Wij zijn bij de ontwikkeling van onze woningen uitgegaan van de behoeften van de bewoners: optimaal wonen, rekening houdend met de leefdynamiek van verschillende levensfasen. Daarnaast hebben we het circulaire model er op toegepast. Dat levert een integraal goed product op dat zich op alle vlakken goed laat toetsen. Wij zijn  er van overtuigd dat de circulaire economie zich verder zal ontwikkelen en dat we uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat we de aarde en de grondstoffen waar we gebruik van maken, veel duurzamer zullen gaan benutten zonder de Co2 footprint die zo kenmerkend is voor de huidige economie.

 

Zoals eerder gezegd, onze woningen hoeven niet de wereld te kosten.

 

TERUG NAAR HET OVERZICHT

THE
BOX
NIEUWS
ITEM

Een huis van THEBOXSYSTEM hoeft niet de wereld te kosten

 

Met onze woningen leveren we het bewijs dat een moderne, hoogwaardige en luxe woning zonder compromissen in een circulaire samenleving past. In de huidige maatschappij wordt nog veel gewerkt met het verbruiken van grondstoffen. Wij hebben met THEBOXSYSTEM een woning ontwikkeld die in de productie, de constructie en het bewonen geen reststoffen achterlaat, geen grondstoffen verbruikt en geen schade aanricht aan de omgeving of het milieu. Daarmee past de TBXS perfect in het model van een circulaire economie. Het is een uniek milieurespecterend woon- en leefconcept, want het circulaire aspect zit ook in het vermogen van deze woningen om zich aan te passen aan de veranderende woon- en leefbehoeften van de bewoners. Denk bijvoorbeeld aan gezinsuitbreiding, of werken aan huis, of tijdelijk inwonende ouders. THEBOXSYSTEM kan in 1 dag dergelijke aanpassingen aan de woning doorvoeren. Je zou kunnen zeggen dat de TBXS woningen zowel in functie als product circulair zijn. In alle gevallen geldt, dat alle materialen van de woning volledig worden hergebruikt voor toekomstige generaties woningen. Dat kan alleen als de woningen uit materialen zijn vervaardigd die hoogwaardig zijn en bij recycling geen kwaliteit verliezen.

 

Het hele model van een circulaire economie vraagt wel om een andere manier van denken en leven, en een andere manier van wonen. Ook het eigendoms- en financieringsmodel is gebaseerd op een andere constructie. Deze woningen zijn namelijk zonder problemen te verplaatsen. Als u verhuist, verhuist uw woning mee, als u dat wilt. Wij nemen graag al deze nieuwe aspecten met betrekking tot TBXS huizen met u door.

 

Als u zich verdiept in circulair wonen, zult u ontdekken dat er al veel over gepubliceerd wordt. Vanuit de overheid wordt het bedrijfsleven ook gestimuleerd om innovaties te focussen op circulaire producten. Er zijn dan ook al tal van initiatieven die in de praktijk gebracht worden, zoals bijvoorbeeld de tiny houses. Deze producten zijn vooral een hype, gebaseerd op een enkelvoudig thema, zoals bijvoorbeeld klein. Uit recente studies blijkt nu al dat klein wonen niet houdbaar is. De muren komen letterlijk op je af. Er is onvoldoende nagedacht over de optimale woon- en leefruimte. Wij zijn bij de ontwikkeling van onze woningen uitgegaan van de behoeften van de bewoners: optimaal wonen, rekening houdend met de leefdynamiek van verschillende levensfasen. Daarnaast hebben we het circulaire model er op toegepast. Dat levert een integraal goed product op dat zich op alle vlakken goed laat toetsen. Wij zijn  er van overtuigd dat de circulaire economie zich verder zal ontwikkelen en dat we uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat we de aarde en de grondstoffen waar we gebruik van maken, veel duurzamer zullen gaan benutten zonder de Co2 footprint die zo kenmerkend is voor de huidige economie.

 

Zoals eerder gezegd, onze woningen hoeven niet de wereld te kosten.

 

TERUG NAAR HET OVERZICHT

THE
NEWS
FLASH
BOX

Een huis van THEBOXSYSTEM hoeft niet de wereld te kosten

 

Met onze woningen leveren we het bewijs dat een moderne, hoogwaardige en luxe woning zonder compromissen in een circulaire samenleving past. In de huidige maatschappij wordt nog veel gewerkt met het verbruiken van grondstoffen. Wij hebben met THEBOXSYSTEM een woning ontwikkeld die in de productie, de constructie en het bewonen geen reststoffen achterlaat, geen grondstoffen verbruikt en geen schade aanricht aan de omgeving of het milieu. Daarmee past de TBXS perfect in het model van een circulaire economie. Het is een uniek milieurespecterend woon- en leefconcept, want het circulaire aspect zit ook in het vermogen van deze woningen om zich aan te passen aan de veranderende woon- en leefbehoeften van de bewoners. Denk bijvoorbeeld aan gezinsuitbreiding, of werken aan huis, of tijdelijk inwonende ouders. THEBOXSYSTEM kan in 1 dag dergelijke aanpassingen aan de woning doorvoeren. Je zou kunnen zeggen dat de TBXS woningen zowel in functie als product circulair zijn. In alle gevallen geldt, dat alle materialen van de woning volledig worden hergebruikt voor toekomstige generaties woningen. Dat kan alleen als de woningen uit materialen zijn vervaardigd die hoogwaardig zijn en bij recycling geen kwaliteit verliezen.

 

Het hele model van een circulaire economie vraagt wel om een andere manier van denken en leven, en een andere manier van wonen. Ook het eigendoms- en financieringsmodel is gebaseerd op een andere constructie. Deze woningen zijn namelijk zonder problemen te verplaatsen. Als u verhuist, verhuist uw woning mee, als u dat wilt. Wij nemen graag al deze nieuwe aspecten met betrekking tot TBXS huizen met u door.

 

Als u zich verdiept in circulair wonen, zult u ontdekken dat er al veel over gepubliceerd wordt. Vanuit de overheid wordt het bedrijfsleven ook gestimuleerd om innovaties te focussen op circulaire producten. Er zijn dan ook al tal van initiatieven die in de praktijk gebracht worden, zoals bijvoorbeeld de tiny houses. Deze producten zijn vooral een hype, gebaseerd op een enkelvoudig thema, zoals bijvoorbeeld klein. Uit recente studies blijkt nu al dat klein wonen niet houdbaar is. De muren komen letterlijk op je af. Er is onvoldoende nagedacht over de optimale woon- en leefruimte. Wij zijn bij de ontwikkeling van onze woningen uitgegaan van de behoeften van de bewoners: optimaal wonen, rekening houdend met de leefdynamiek van verschillende levensfasen. Daarnaast hebben we het circulaire model er op toegepast. Dat levert een integraal goed product op dat zich op alle vlakken goed laat toetsen. Wij zijn  er van overtuigd dat de circulaire economie zich verder zal ontwikkelen en dat we uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat we de aarde en de grondstoffen waar we gebruik van maken, veel duurzamer zullen gaan benutten zonder de Co2 footprint die zo kenmerkend is voor de huidige economie.

 

Zoals eerder gezegd, onze woningen hoeven niet de wereld te kosten.

 

TERUG NAAR HET OVERZICHT

THE
BOX
NIEUWS
ITEM

Een huis van THEBOXSYSTEM hoeft niet de wereld te kosten

 

Met onze woningen leveren we het bewijs dat een moderne, hoogwaardige en luxe woning zonder compromissen in een circulaire samenleving past. In de huidige maatschappij wordt nog veel gewerkt met het verbruiken van grondstoffen. Wij hebben met THEBOXSYSTEM een woning ontwikkeld die in de productie, de constructie en het bewonen geen reststoffen achterlaat, geen grondstoffen verbruikt en geen schade aanricht aan de omgeving of het milieu. Daarmee past de TBXS perfect in het model van een circulaire economie. Het is een uniek milieurespecterend woon- en leefconcept, want het circulaire aspect zit ook in het vermogen van deze woningen om zich aan te passen aan de veranderende woon- en leefbehoeften van de bewoners. Denk bijvoorbeeld aan gezinsuitbreiding, of werken aan huis, of tijdelijk inwonende ouders. THEBOXSYSTEM kan in 1 dag dergelijke aanpassingen aan de woning doorvoeren. Je zou kunnen zeggen dat de TBXS woningen zowel in functie als product circulair zijn. In alle gevallen geldt, dat alle materialen van de woning volledig worden hergebruikt voor toekomstige generaties woningen. Dat kan alleen als de woningen uit materialen zijn vervaardigd die hoogwaardig zijn en bij recycling geen kwaliteit verliezen.

 

Het hele model van een circulaire economie vraagt wel om een andere manier van denken en leven, en een andere manier van wonen. Ook het eigendoms- en financieringsmodel is gebaseerd op een andere constructie. Deze woningen zijn namelijk zonder problemen te verplaatsen. Als u verhuist, verhuist uw woning mee, als u dat wilt. Wij nemen graag al deze nieuwe aspecten met betrekking tot TBXS huizen met u door.

 

Als u zich verdiept in circulair wonen, zult u ontdekken dat er al veel over gepubliceerd wordt. Vanuit de overheid wordt het bedrijfsleven ook gestimuleerd om innovaties te focussen op circulaire producten. Er zijn dan ook al tal van initiatieven die in de praktijk gebracht worden, zoals bijvoorbeeld de tiny houses. Deze producten zijn vooral een hype, gebaseerd op een enkelvoudig thema, zoals bijvoorbeeld klein. Uit recente studies blijkt nu al dat klein wonen niet houdbaar is. De muren komen letterlijk op je af. Er is onvoldoende nagedacht over de optimale woon- en leefruimte. Wij zijn bij de ontwikkeling van onze woningen uitgegaan van de behoeften van de bewoners: optimaal wonen, rekening houdend met de leefdynamiek van verschillende levensfasen. Daarnaast hebben we het circulaire model er op toegepast. Dat levert een integraal goed product op dat zich op alle vlakken goed laat toetsen. Wij zijn  er van overtuigd dat de circulaire economie zich verder zal ontwikkelen en dat we uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat we de aarde en de grondstoffen waar we gebruik van maken, veel duurzamer zullen gaan benutten zonder de Co2 footprint die zo kenmerkend is voor de huidige economie.

 

Zoals eerder gezegd, onze woningen hoeven niet de wereld te kosten.

 

TERUG NAAR HET OVERZICHT